Ảnh của btv_1
T2, 01/06/2014 - 10:39 -- btv_1
Không đặt
Miền: 
Tỉnh/ Thành Phố: 
Địa chỉ: 
46 Điện Biên Phủ, P. Chính Gián, Q.Thanh Khê
Khu vực / Store: 

Viết bình luận

Tên
Tiêu đề
Đánh giá

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
3 - = 1
Giải câu hỏi toán học này và điển đáp án vào ô trống. Ví dụ: "2 + 4 = ?" điền vào số "6".