MÀN HÌNH 5.0"

CAMERA 13MP AUTO FOCUS

QUADCORE 1.5GHz

MÀN HÌNH 4.7"

CAMERA 8MP AUTO FOCUS

QUADCORE 1.2GHz

MÀN HÌNH 4.7"

CAMERA 8MP AUTO FOCUS

QUADCORE 1.2GHz

MÀN HÌNH 4.5"

CAMERA 5MP AUTO FOCUS

QUADCORE 1.2GHz

MÀN HÌNH 2.8 QVGA

SIM 2 sim 2 sóng online

CAMERA VGA

MÀN HÌNH 2.4 QVGA

SIM 2 sim 2 sóng online

CAMERA VGA

MÀN HÌNH 5.3"

CAMERA 5.0 MP

CẤU HÌNH Dualcore 1,2 GHz