MÀN HÌNH 4.7" HD

OS WINDOWS PHONE 8.1

CHIPSET QUADCORE 1.2GHz

MÀN HÌNH 6.0" HD

OS WINDOWS PHONE 8.1

CHIPSET QUADCORE 1.2GHz

MÀN HÌNH 5.0"

OS WINDOWS PHONE 8.1

CHIPSET QUADCORE 1.2GHz

MÀN HÌNH 4.0"

OS WINDOWS PHONE 8.1

CHIPSET QUADCORE 1.2GHz

MÀN HÌNH 5.0" FHD

CHIPSET QUADCORE 1.5GHz

CAMERA 13.0MP

MÀN HÌNH 2.6"

ĐỒNG BỘ BLUETOOTH

KẾT NỐI GPRS

MÀN HÌNH 2.4"

ĐỒNG BỘ BLUETOOTH

PIN 2000mAh