MÀN HÌNH 4.7" HD

OS WINDOWS PHONE 8.1

CHIPSET QUADCORE 1.2GHz

MÀN HÌNH 6.0" HD

OS WINDOWS PHONE 8.1

CHIPSET QUADCORE 1.2GHz

MÀN HÌNH 5.0"

OS WINDOWS PHONE 8.1

CHIPSET QUADCORE 1.2GHz

MÀN HÌNH 4.0"

OS WINDOWS PHONE 8.1

CHIPSET QUADCORE 1.2GHz

MÀN HÌNH 5.0" FHD

CHIPSET QUADCORE 1.5GHz

CAMERA 13.0MP

MÀN HÌNH 2.6"

ĐỒNG BỘ BLUETOOTH

KẾT NỐI GPRS

MÀN HÌNH 2.4"

ĐỒNG BỘ BLUETOOTH

PIN 2000mAh

SCREEN 4.7"

CAMERA 8MP AUTO FOCUS

QUADCORE 1.2GHz

SCREEN 2.4 QVGA

DEPTH 10.2mm

SIM DUAL SIM

SCREEN 5.0"

CAMERA 13MP AUTO FOCUS

QUADCORE 1.5GHz