Thông báo thay đổi địa chỉ trung tâm bảo hành Hồ Chí Minh

28/11/2016
Viết bởi: admin

CÔNG TY CỔ PHẦN ABTEL                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
———————                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 0511/2016-ABTEL-TB                                                            ———————————-
Hồ Chí Minh, ngày 28  tháng  11   năm 2016

THÔNG BÁO

(V/v thay đổi địa chỉ Trung tâm bảo hành điện thoại Q-mobile HCM)

Kính gửi: Quý khách hàng và Đối tác,

Công ty cổ phần ABTELxin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng và các đối tác trong thời gian vừa qua.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong quan hệ giao dịch, nay chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ Trung tâm bảo hành điện thoại Q-mobile tại Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

Địa chỉ cũ: Số 02 Lam Sơn, Phường 6, Quận Bình Thạch, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ mới: Tầng 3, Khu N7, số 3 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP. HCM.

Thời gian thay đổi: Kể từ ngày 7/12/2016.

Kể từ ngày 07/12/2016, các giao dịch các giao dịch liên quan tới nhận, trả máy bảo hành Q-mobile xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ như trên. Mọi chức năng hoạt động và các thông tin liên quan khác của Công ty không thay đổi.

Chi tiết xin liên hệ số Hotline 1900545504.

Trân trọng!

Các giấy tờ gửi kèm:

-Như trên;

-Lưu

Tp.HCM, ngày 28 tháng 11 năm 2016

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM BẢO HÀNH

(Đã ký)

NGUYỄN HỮU TRUNG

 

Skype indir Deutsche Schnelle Rezepte Gmail Login Gmail Sign in Gmail New Account Gmail Sign in Gmail Sign up Gmail Login Gmail Login Page inbox Gmail Account Login Page